Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama teriminin başta, uzun akademik açıklamalara gerek kalmayacak kadar açık ve net bir kavram olduğunu söyleyelim; Dijital kanalları kullanan çok verimli bir pazarlama yöntemidir. Bu kanalların önde gelenleri; internet, sosyal medya ve mobil alanlardır.

Pazarlamanın temel prensipleri halen uygulanıyor ve geçerliliğini korumaktadır. Fakat bir yandan da, geleneksel pazarlamanın üretim ve hizmeti baz alan anlayışını geride bırakan yeni bir anlayış oluşturulup, müşteri deneyimini artırmak ve etkileşimli markalar oluşturmak için çalışılıyor. Günümüzde dijital marketing, tüketici davranışlarına yaklaşımı ile sadece yeni oluşmuş bir trend değil pazarlama yöntemlerinin çok ötesindedir.

Türkiye’nin toplam nüfusunun %50’si aktif olarak internet kullanıcısı ve güncel satış teknikleri sürekli değişkenlik gösteriyor. E-ticaret ve mobil pazarlama güncel olarak tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Dijital marketing, geleneksel pazarlama yöntemlerini temel alarak geliştiriyor; güncel ve etkileşimli dünyaya uyum sağlayacak hale getiriyor. 

Dijital pazarlama için bütçe ayırmayan büyük ve orta düzeydeki firmaların, satış konusunda rekabette pazardaki rakipleriyle mücadele edemeyecekleri yönünde bir öngörü var. Aslında öngörü olmaktan son zamanlarda çıkmış ve kesinliği netleşmiştir. Dijital pazarlama ile birden fazla kanalda markanızı gösterip, tanıtarak satış potansiyelinizi artırabilir, müşterinizle olan bağlarınızı sistemli bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Ne Değildir?

Dijital pazarlama kavramını bilmek yeterli değildir aslında. Birde dijital pazarlamanın ne olmadığını belirtmek ve dijital marketing yani pazarlama tanımını bütünüyle kavramak  faydalı olacaktır.

Yazılı basın, radyo, televizyon ve outdoor reklam gibi geleneksel pazarlama kanalları, dijital pazarlamanın bir parçası değildir. Bu araçlar uzun dönem pazarlama da etkili olmuş ve giderek etkinliğini yitirmekte olan kanallardır.

Geleneksel pazarlama kanalları tek taraflı iletişime dayalı olduğu için dijital pazarlamanın müşteri iletişimi konusunda geri kalmaktadır. Bunun yanında birde ölçümleme yapılamaması diğer bir problemdir.

Geleneksel pazarlama kanallarını geri plana iten en önemli nedenlerden biri İnternet ve sosyal medyanın anında geri dönüş sağlayan “gerçek zamanlı” dinamik yapısıdır.

Geleneksel pazarlama izlenimler üzerine odaklanır, dijital pazarlama ise kullanıcılara deneyim olanağı sunmayı hedefler.

Dijital Pazarlama Kanalları

Geniş kapsamda internet, dijital pazarlamanın kalbidir.

Marka ve reklam verenlere e-posta, web sitesi gibi olanaklar sağlayıp dijital pazarlama kanallarını genişletmenin altyapısını oluşturur.

Akıllı telefonlar ve tabletlerin sık kullanılmaya başlaması ile birlikte mobil platformlar, dijital pazarlama kanalları arasında hızlı bir biçimde kabul görmüştür ve ilerleyen zamanlarda yerini daha da sağlamlaştıracaktır.

Sosyal medya olarak adlandırılan sosyal ağ ve platformların dijital pazarlama üzerindeki etkisinden bahsetmemek elbette ki olamaz. Amiral gemisi Facebook, Twitter ve Linkedin olan sosyal ağlar, gün geçtikçe aktif kullanıcı sayılarını artırmakta ve insanlarla birebir etkileşim kurmak isteyen markaların öncelikli tercihlerinde yer almaktadır.

Dijital çağ olarak adlandırılan 21. yüzyıl pazarlama kavramını dönüştürmektedir. Bu süreçte markaların mutlaka kullanması gereken bir yöntem halini almaktadır.

 
Ara